۱۳۹۷ جمعه ۲۶ بهمن
English
صفحه اصلی
1397/04/02 راهنما
راهنما

 روش هاي بهينه مصرف آب مقدمه:

كشور ايران به دليل كمبود ريزشهاي جوي (بطور متوسط 240ميليمتر در سال) و همچنين نامناسب بودن پراكنش زماني و مكاني آن (1درصد مساحت ايران بارش بالاي 1000ميليمتر دارد) در زمره كشورهاي نيمه خشك و خشك جهان قراردارد. مضاف برآن رشد روز افزون جمعيت و كاهش سرانه آب،گسترش شهر نشيني و توسعه بخشهاي كشاورزي و صنعت ، پديده هاي اكوسيستمي، كاهش منابع تجديد شونده آب و ... باعث گرديده دست اندركاران بخش آب توجه ويژه‌اي به كنترل مصرف آب و استفاده بهينه از آن معطوف دارند.

به همين منظور وظيفه صيانت از اين ماده حياتي كه در قرآن بعنوان"منشأ خلقت و ماده اصليموجوداتزنده" ياد شده بر عهده همه ما مي باشد . در اين جهت مجموعه اي از دستورالعمل ها براي استفاده بهينه از آب وجلوگيري از هدر رفت آن به تفكيك اجزائ مصرف گردآوري گرديده كه در ذيل ارائه مي‌گردد. با توجه به اينكه استحمام درصد بيشتري از مصرف خانگي را به خود اختصاص داده اين مبحث با حمام شروع مي‌شود. همچنين لازم به ذكر است براي ملموس تر شدن حجم ميزان هدر رفت وهزينه واقعي آن، از معادل آن بصورت بطري آب معدني بزرگ به ظرفيت 1.5ليتر استفاده شده است.

 

حمام

1)     در مواقع كم آبي و بحران آب از پر كردن وان حمام وجكوزي بطور جدي خودداري گردد، با اين كار از هدر رفت بطور متوسط 200 ليتر آب معادل 130 بطري آب معدني جلوگيري خواهد شد.

2)     بر روي سردوش، كاهنده مصرف نصب شود.

3)     در هر دقيقه دوش گرفتن درحدود 20 ليتر آب (معادل 13بطري آب معدني ) با دوش هاي پر مصرف ،مصرف مي شود. بنابراين بهتر است كه از انواع دوشهاي كم مصرف استفاده شود.

4)     زمان دوش گرفتن را كوتاه كنيد و در هنگام شستن سر و بدن شير آب را بسته نگه داريد.

5)     زمان دوش گرفتن خود را اندازه گيري نماييد تا ببينيد تاچه حدي مي توانيد زمان دوش گرفتن را كاهش دهيد.(فرزندان خودرا در اين زمينه تشويق كرده وجوايزي در نظر بگيريد)

 

6)      به منظور صرفه جويي در آب در هنگام دوش گرفتن، صورت خود را اصلاح نماييد و يا مسواك بزنيد.

7)     به منظور آبكشي آسان و صرفه جويي در آب ، براي شستن بدن از صابون هاي مايع با غلظت كم استفاده كنيد.

8)      بچه‌هاي كوچك را به همراه هم حمام كنيد.

9)     براي جلوگيري از هدر رفت، در هنگام باز كردن شير وتا گرم شدن آب، آب موجود در لوله ها در ظرفي جمع آوري نموده وبه مصرف فضاي سبز برسانيد.

دستشويي وسرويس بهداشتي

1)     در صورت استفاده از سرويس هاي بهداشتي ايراني، فلاش تانك كم مصرف نصب شود ودر صورت استفاده از سرويس هاي بهداشتي فرنگي از نوع كم مصرف ويا ترجيحا دو مرحله اي خريداري گردد.

2)     اگر فلش تانك از نوع اهرمي مي باشد ، بعد از هربار استفاده با دست آنرا به حالت اول برگردانيد.

3)     از سرويس بهداشتي بعنوان سطل زباله استفاده نگردد، چون با هر بار كشيدن سيفون حداقل 12 ليتر آب به هدر مي رود.

4)     با استفاده از ماده رنگي در سيفون توالت، در صورت پديدارشدن ماده رنگي اضافه شده، وجود كهنگي يا خورده شدن تانك يا خراب شدن قسمتهاي اتصال تانك مشخص ميگردد.

                                            

5)     به منظور كاهش حجم مخزن سيفون‌هاي قديمي، از يك بطري پر از ماسه يا يك عدد آجر استفاده شود

.

6)      به هنگام دست شستن، مسواك زدن و وضوگرفتن شير آب را بسته نگه داريد. با هردقيقه باز ماندن شير آب 15 ليتر به هدر مي رود.

7)     براي شستن تيغ اصلاح آنرا زير شير آب نگيريد بلكه در ظرفي با آب گرم شستشو دهيد.

 

آشپزخانه

1.             قبل از شستن ظروف بجاي گرفتن آنها در زير شير آب ابتدا با يك دستمال سطح آنرا پاك نماييد

2.       هنگام شستشوي ظروف با دست از يك سينك براي شستشو واز سينك ديگر براي آبكشي استفاده نمائيد.

3.      با نصب آب گرمكن درنزديكي سينك آشپرخانه، آب مورد استفاده براي شستشو را گرم كنيد. با انجام اين كار علاوه بر صرفه جويي در مصرف آب، ميزان هزينه گرمايي خانه شما كاهش پيدا خواهد كرد.

4.       چنانچه از ماشين هاي ظرفشويي ولبايشويي جديد استفاده مي‌كنيد، زمان آبكشي را كاهش دهيد. مدل‌هاي جديد قدرت پاك كنندگي بهتريدارند.

5.       در طول روز از يك ليوان مشخص براي آب خوردن استفاده كنيد تا نياز به شستشو كاهش يابد

6.       باقيمانده غذاها را بجاي ريختن در سطل زباله دفن نماييد. بدين صورت مقادير زيادي آب ذخيره مي شود

7.      ديگ و ماهي‌تابه را بگذاريد خيس بخورد، به جاي آنكه شير آب روي آنها باز بوده  وشما سعي مي كنيد تا داخل آن را با سيم ظرفشويي تميز نماييد.

8.      براي نوشيدن آب خنك، آن را در يخچال بگذاريد نه آنكه با باز گذاشتن شير آب، آنرا خنك كنيد. با اين كار از به هدر رفتن آب جلوگيري نموده ايد.

9.      غذاي خود را تا مي‌توانيد در مقدار كمي آب بپزيد. با اين كار از ازدست رفتن مقدار زيادي از مواد مغذي جلوگيري مي كنيد.

10. از آب شير براي زدودن يخ غذا استفاده نكنيد، براي اينكار غذا را از شب قبل در يخچال گذاشته و يا از دستگاه مايكرويو اسستفاده كنيد.

 

 

 

11. از تمامي ظرفيت ماشين لباسشويي وظرفشويي خود استفاده كنيد.

12. براي شستن ميوه وسبزي بجاي گرفتن در زير شير آب ،آنها را در سينك يا درظرفي قرار دهيد.

13. آب حاصل از شستشوي ميوه وسبزي را به مصرف فضاي سبز برسانيد.

فضاي سبز و محيط بيرون از خانه

1)     فضاي سبز اطراف منزل را در صبح زود ويا عصر هنگام آبياري نماييد تا از تبخير زياد آب جلوگيري شود.

2)     در شهرهاي شمالي كشور در فصل باران آب حاصل از بارندگي در بشكه هايي ذخيره گردد تا در فصل خشك مورد استفاده فضاي سبز قرار گيرد.

3)      براي آبياري درختان وبوته ها از سيستم آبياري قطره اي استفاده گردد اين گياهان به آب كمتري نياز دارند ولي در طول زمان آب در اختيار ريشه آنها قرار مي گيرد.

4)      آبياري اضافه براي گياهان مضر مي باشد و باعث از بين رفتن وهدر رفت آب مي شود.بطور كلي چمن در تابستان هر5-7 روز يكبار و درزمستان هر 10-14 روز يكبار نياز به آبياري دارند.

5)     بجاي شستن حياط با آب از جارو استفاده شود،در اين صورت از هدر رفت 300ليتر آب (معادل 20بطري آب معدني ) جلوگيري مي شود.

6)      درصورت استفاده از شلنگ حتما  از سرشلنگ به منظور كنترل جريان استفاده شود.

7)     در هنگام آبياري حتما به طول زمان آبياري دقت نماييد.

8)     براي شستشوي خودرو تاحد ممكن از آب شرب استفاده نگردد.درصورت اجبار از يك سطل آب و يك اسفنج استفاده شود. با اين كار حدود 350 ليتر آب (معادل 233 بطري آب معدني) صرفه جويي مي‌شود .

9)     درصورت وجود استخر در منزل، روي آن را بپوشانيد و نشت هاي موجود در اطراف سيستم پمپاژ را بررسي نماييد.

موارد كلي

1)     قبض آب و كنتور را به منظور بررسي كميت مصرف و تطابق ميزان مصرف ثبت شده در قبض با رقم ثبت شده روي كنتور كنترل نماييد.

2)     از آب حاصل از شستشوي آكواريوم ماهي‌ها، براي آبياري گياهان استفاده نماييد. چون نيتروژن و فسفر، مانند كود شيميايي عمل مي‌ نمايند.

3)     با تعمير نشت شير آب و اتصالات، ماهيانه در حدود 200 ليتر درمصرف آب صرفه‌جويي به عمل خواهيد آورد. انجام اين كار بسيار ساده و داراي هزينه بسيار پايين مي باشد.(نشت از سيفون ويا توالت فرنگي در حدود 220ليتر در روز معادل 146 بطري آب معدني مي باشد)

4)     به فرزندان خود ياد دهيد كه شير آب را بعد از استفاده ببندند

5)     از محل قرار گرفتن شاه لوله اصلي حاوي شير قطع كننده جريان آب، اطلاع داشته باشيد. اين مساله باعث مي‌شود هنگام تركيدن لوله از هدر رفتن آب و تخريب منزل شما جلوگيري شود.

6)      ازنصب دستگاه هاي هوادهنده روي تمامي شيرآلات اطمينان به عمل آوريد.

7)     به هنگام فصل سرما و رسيدن دما به منفي 6  درجه ، مي بايست از لوله‌ها در برابر يخبندان محافظت به عمل آيد.

8)     با ايزوله كردن لوله‌هاي آب گرم، مي توان بدون باز گذاشتن شير آب، آب گرم دراختيار داشت و از هدر رفت حجم زيادي از آب جلوگيري كرد.

9)     با تميز كردن درون سطل آشغال با پارچه نم، از مصرف حجم زيادي از آب، جلوگيري نماييد.

10) در صورت استفاده از كولرهاي گازي ، آب حاصل از آن را به سمت درختان و گياهان هدايت نماييد.

11) وقتي در هتل و يا حتي در خانه هستيد از حوله‌تان چند بار استفاده كنيد.

تعداد بازدید: 3
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
شماره تلفن
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به استانداری خراسان جنوبی میباشد.
Powered by DorsaPortal