نتايج آرا فرم نظرسنجي

نحوه اطلاع رسانی روابط عمومی استانداری خراسان جنوبی چگونه است؟


عالی
16.88%(212)


خوب
9.39%(118)


متوسط
9.95%(125)


ضعیف
59.63%(749)


تعداد کل آرا نظرسنجی 1256