نتايج آرا فرم نظرسنجي

نحوه اطلاع رسانی روابط عمومی استانداری خراسان جنوبی چگونه است؟


عالی
17.88%(197)


خوب
9.98%(110)


متوسط
10.89%(120)


ضعیف
57.35%(632)


تعداد کل آرا نظرسنجی 1102